Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014

Σωματικό ή πνευματικό κάλλος;

Ένα νέο παιδί, επαρχιώτη φοιτητή, προσεπάθει με διάφορες πονηρές πλεκτάνες να τυλίξη η σπιτονοικοκυρά του και να τον υποχρεώση να παντρευτή την κόρη της. Αυτή η κοπέλα ήτο κατά πολύ μεγαλύτερη από τον νεαρό, σχεδόν αγράμματη και επιπλέον δεν έβλεπε καλά.

Όταν ο Γέροντας αντελήφθη τις μηχανορραφίες, επέστησε την προσοχή προς αυτόν και προέτρεψε να απομακρυνθή πάραυτα από το σπίτι εκείνο. Τότε ο νέος αντέτεινε:

- Μα Γέροντα, δεν είναι δυνατόν να με τυλίξη η μάννα, δεδομένου ότι αυτή η κοπέλα, εκτός των άλλων, είναι στραβή.

- Ναι, παιδάκι μου, είναι αλήθεια ότι κοιτάζει στραβά, αλλά εσένα σε βλέπει ίσια, απεκρίθη με ευστοχία ο Γέροντας.

Πολλές φορές εκείνος επαναλάμβανε πως κατά τους αρχαίους «εκ του οράν τίκτεται το εράν». Δηλαδή δια των οφθαλμών εύκολα οδηγείται κανείς εις το ερωτικό πάθος. Και βεβαίως τότε μειώνεται δραματικά η κρίσις και η ελευθερία του. Τότε οδηγός του ανθρώπου καθίσταται το τυφλό και ισχυρό πάθος. Αδυνατεί να διακρίνη τα πιο εμφανή απαγορευτικά χαρακτηριστικά , τα οποία υπάρχουν εις το ερώμενο άτομο.

Ο Θεός εχάρισε εις τον άνθρωπο τον νου και τον ώρισε βασιλιά και επίσκοπο των παθών και των επιθυμιών, ώστε να επιβάλλεται επάνω εις αυτά με σύνεσι και διάκρισι. 

Επομένως, αυτός οφείλει να υπακούη πάντοτε εις τον έλλογο νου και να μη παρασύρεται από άλογα πάθη.

Με δεδομένο ότι «το γαρ πολύ του έρωτος γεννά παραφροσύνη» αντιλαμβάνεται κανείς πόσο πρέπει να προσέχουμε και να φυλαγώμαστε από αυτόν τον κίνδυνο.

Πολλάκις κατεγράψαμε τις απόψεις του Γέροντος σχετικώς με τα σαρκικά πάθη. Υπενθυμίζουμε ότι προτείνει να αντιμετωπίζουμε τα θανατηφόρα βέλη της σαρκός με τρεις αποτελεσματικούς τρόπους∙ με τακτική τη φυγή, με στρατηγική πάλι τη φυγή και με μέθοδο επίσης τη φυγή!


Πηγή: «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
του π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ»
Αρχιμ. Ιεροθέου Αργύρη
Ιεροκήρυκος
Εκδόσεις “ ΥΠΑΚΟΗ”