Σάββατο 7 Ιουνίου 2014

Ημέρα περιπόθητη στους εναρέτους, φοβερή στους καταδίκους

Οι θλίψεις, λέει, τις οποίες θα υποστήτε, θα καταργηθούν μαζί με την παρούσα ζωή, όταν θα φθάση στο τέλος και αυτός ο κόσμος ∙ τα αγαθά όμως τα οποία θα απολαύσετε, είναι αθάνατα, όπως σας είπα πολλές φορές στο παρελθόν.

Αφού τους έχρισε με τον τρόπο αυτό και τους τόνωσε τα φρονήματα με την υπόμνησι της ημέρας εκείνης, τους εξαπέστειλε. Διότι η ημέρα εκείνη είναι περιπόθητη σε εκείνους, οι οποίοι ζουν στην αρετή, όπως αντίθετα είναι φοβερή σε όσους ζουν στην αμαρτία, όπως και τους καταδίκους. 

Δεν πρέπει όμως μόνο να φοβούμαστε και να φρίττουμε , αλλά και να διορθωθούμε, όσο είναι καιρός και να απαλλαγούμε από την πονηριά∙ μπορούμε, εάν θέλουμε.

Διότι εάν αυτό το έκαναν πολλοί, πριν έλθη η χάρις, πολύ περισσότερο μπορεί να γίνη αυτό με την έλευσι της χάριτος.


( Εις Ματθαίον, ομιλία 90ή, ΕΠΕ 12, 402. PG 58, 790 )


Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝ Θ΄
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ»
ΑΓΙΟΝ ΌΡΟΣ
Υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου
ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ
ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ «ΑΓΙΟΣ ΣΥΡΙΔΩΝ Α΄»
ΙΕΡΑ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ