Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

«Νά τιμᾶς τόν πνευματικό σου πατέρα μέ ὅλη σου τή δύναμη καί νά μήν ἀγνοήσεις τίς συμβουλές αὐτοῦ πού σέ γέννησε μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου·.....»


Νά τιμᾶς τόν πνευματικό σου πατέρα μέ ὅλη σου τή δύναμη καί νά μήν ἀγνοήσεις τίς συμβουλές αὐτοῦ πού σέ γέννησε μέ τή χάρη τοῦ Κυρίου· γιατί μέ τόν τρόπο αὐτό ποτέ δέν θά σέ νικήσουν οἱ πονηροί δαίμονες.

Λέει ἡ Γραφή:

«Ἐκεῖνος πού τιμᾶ τόν πατέρα του, θά εὐφρανθεῖ γιά τά παιδιά του, καί τή μέρα πού θά προσευχηθεῖ, ὁ Θεός θά τόν ἀκούσει. Ἐκεῖνος πού δοξάζει τόν πατέρα του, θά ζήσει πολλά χρόνια, καί τή μέρα τοῦ θανάτου του θά βρεῖ χάρη ἀπό τόν Θεό. Μέ λόγια καί μέ ἔργα νά τιμᾶς τόν πατέρα σου, γιά νά ἔρθει σ᾿ ἐσένα ἡ εὐλογία του.


Μήν καμαρώνεις, ὅταν ντροπιάζεται ὁ πατέρας σου· γιατί δέν μπορεῖ νά εἶναι τιμή σου ὁ ἐξευτελισμός τοῦ πατέρα σου. Ἡ δόξα τοῦ ἀνθρώπου πηγάζει ἀπό τή φήμη τοῦ πατέρα του». 

Ἄν καθίσεις κοντά σέ μεγάλον γέροντα, νά μή διηγεῖσαι μόνο τίς ἀρετές του, ἀλλά νά μιμεῖσαι καί τή ζωή του, γιατί αὐτό θά σέ ὠφελήσει. Δεῖξε τήν οἰκειότητά σου πρός ἐκεῖνον ὄχι μόνο μέ τά λόγια, ἀλλά καί μέ τά ἔργα.


Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ