Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσωπο προς πρόσωπο

20160401-1

Να ζητάς από τους αγγέλους και τους αγίους να μεσιτεύουν στο Θεό για σένα, όπως θα ζητούσες κάτι από τους ζωντανούς. 

Να στέκεσαι πρόσωπο προς πρόσωπο απέναντί τους, πιστεύοντας πως και εκείνοι στέκονται πρόσωπο προς πρόσωπο απέναντί σου.


Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης