Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Προκαλεί αντιπάθεια


Η φιλαργυρία προκαλεί μείωση της αγάπης. Ενσπείρει μέσα μας μίσος εναντίον εκείνων που σφετερίζονται ή κλέβουν την περιουσία μας. 

Η καρδιακή διάθεση, αντίθετα, μας κάνει ν’ αγαπάμε εκείνους στους οποίους είμαστε γενναιόδωροι. Η πιεσμένη γενναιοδωρία όμως προκαλεί αντιπάθεια. 

Η φιλαργυρία προέρχεται από το διάβολο ενώ η γενναιοδωρία από τον Θεό.


Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης