Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

«Κρίνε με Κύριε σύμφωνα μέ τήν ἀρετή μου καί τήν ἀκακία μου». (Ψαλμ. Ζ΄: 9)


«Νά ἀγρυπνεῖτε στίς προσευχές (Α΄ Πέτρ. Δ΄ : 7)»

«Τίποτα δέν κάνει τόν ἄνθρωπο τόσο ἀχώριστο σύντροφο μέ τό Θεό, ὅσο ἡ καθαρή προσευχή. Αὐτή ξέρει νά ἑνώνει μέ τόν Χριστό ἐκεῖνον πού προσεύχεται ἀπερίσπαστα, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ἁγίου Νικήτα Στηθάτου,
Δευτέρα φυσικῶν κεφαλαίων ἑκατοντάς,
κεφ. ζθ΄: Φιλοκαλίατ. Γ΄)


* * *

Ἡ προσευχή δέν εἰσακούεται μέ λόγια μόνο, ἀλλά μᾶλλον μέ τίς καλές πράξεις. Πρόσεχε δηλαδή τόν θειότατο Δαβίδ, ὁ ὁποῖος ζητᾶ νά κριθεῖ σύμφωνα μέ τίς ἄκακες πράξεις του. 

Ἄν ἔτσι πραγματοποιήσεις τήν προσευχή σου, τότε αὐτή θά βρεῖ τόν εὐθύ δρόμο πρός τόν Θεό, θά φανερώσει Αὐτός, σάν τό φῶς, τήν ἀρετή σου καί θά ἐκδώσει τήν ἀπόφασή Του γιά τό αἴτημά σου».


(Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου,
Ἐπιστολές, ΕΠΕ Α΄, 386)

* * *

«Ὅσοι ἔχουν αὐτογνωσία, εἶναι σοφοί». (Παρ. Ιγ΄:11)
«Ἐκεῖνος πού ἔχει ἐπίγνωση τῶν δικῶν του ἁμαρτιῶν, εὐκολότερα συγχωρεῖ τό συνάνθρωπό του».

(Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
Εἰς Ματθ., ὁμιλ. ΞΑ΄, ΕΠΕ 11, 442)