Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Να το κάνει δικό του


Χάρις, στην ευρύτερη έννοια, είναι η εκδήλωση της εύνοιας και της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, προς την δημιουργία και η πρόνοια του Θεού για την συντήρησή της. 

Στην στενότερη έννοια σημαίνει την αγάπη του Θεού, η οποία φανερώθηκε με την ένσαρκη οικονομία του Θεού για την σωτηρία της ανθρωπότητος και την άκτιστη ενέργεια του Θεού, την οποία κάθε άνθρωπος μπορεί να ιδιοποιηθεί, να κάνει δικό του κτήμα, όταν η πίστη του και τα έργα του είναι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση.


Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός