Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Να μη φερόμεθα με σκληρότητα


Να βλέπωμεν όλους τους ανθρώπους ανωτέρους, όσες αδυναμίες και αν παρουσιάζουν. 

Να μη φερώμεθα με σκληρότητα, αλλά πάντα να έχωμεν εις την σκέψιν μας, ότι είναι και ο άλλος του αυτού προορισμού. 

Εγώ, με την χάριν του Θεού, πάντοτε έβλεπα όλους τους ανθρώπους ανωτέρους από εμένα και άγιους.


Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής