Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Για να φοβηθεί

20160616-2

Όταν θελήσεις να κάνεις αρχή καλής εργασίας, πρώτα ετοίμασε τον εαυτόν σου προς τους πειρασμούς που πρόκειται να έλθουν εναντίον σου· διότι είναι συνήθεια στον εχθρό, όταν δει κάποιον να αρχίζει αγαθό έργο με θερμή πίστη, να τον εμποδίζει με ποικίλους και φοβερούς πειρασμούς, για να φοβηθεί από αυτούς και να απομακρυνθεί από την αγαθή προαίρεση.


Άγιος Ισαάκ ο Σύρος