Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Μια γέφυρα μόνο

20160615-3

Ο θάνατος είναι μία γέφυρα που θα μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσομε τα μάτια μας, θα τ’ ανοίξομε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιασθούμε μπροστά στον Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε «εκτυπώτερον» την χάρι του Θεού.


Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης