Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Είναι πολλοί που χαίρονται με το κακό στην Εκκλησία

20160608-1

Είναι πολλοί που χαίρονται για όσα κακά βρίσκουν την Εκκλησία. Αυτοί μοιάζουν με τους στρατιώτες, που λόγχισαν τον εσταυρωμένο Κύριο και με τους Ιουδαίους, που τον κάρφωσαν πάνω στο ξύλο.


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος