Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Με όλη την καρδιά

20170128-2

Να προσέχεις πάντα την καρδιά σου, την κάθε κίνησή της, ακόμα και τις πιο ασήμαντες εκδηλώσεις των παθών μέσα της. 

Ας θυμόμαστε πάντα τον λόγο του αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς Εφεσίους: «Να φέρεσθε μεταξύ σας με καλοσύνη κι ευσπλαχνία, και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον, όπως κι ο Θεός σας συγχώρησε διά του Χριστού» (Εφ. 4, 32). 

Πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους, όπως είπε ο Χριστός, με όλη την καρδιά.


Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας