Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Ένα αλλοιώτικο Θυσιαστήριο


Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει: Μπορεί ο άνθρωπος, ο οποίος από ανάγκη δεν πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει τον εαυτό του Θυσιαστήριο, λέει, προσευχόμενος.

Οι άνθρωποι στον κόσμο είναι και επιστήμονες, ούτε το Σαββάτο δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία, την Κυριακή, έχουν την υπηρεσία αυτήν την ώρα. 

Μπορείς αυτήν την ώρα να κάνεις τον εαυτό σου Θυσιαστήριο λέγοντας την προσευχή.


Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης