Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Εκδήλωση - Αφιέρωμα του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ν. Πιερίας προς τον Άρχοντα Διδάσκαλο του Αποστόλου της ΜτΧΕ κ. Γεώργιο Γαργαγέττα