Σάββατο 8 Ιουνίου 2024

Να αλλάξουμε μυαλό

20170420-1

Η μετάνοια, σημαίνει τον καθημερινό αγώνα μας, να αλλάξουμε νοοτροπία. 

Να αλλάξουμε μυαλό, να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε, που κρίνομε, που αξιολογούμε τα πράγματα. Αυτός είναι ο αγώνας της μετανοίας. Αυτό σημαίνει μετάνοια· αλλαγή νοός. Αλλαγή του μυαλού. 

Όλα τα έργα της Εκκλησίας, όλο το ευαγγέλιο, όλη η αγωγή της Εκκλησίας έγκειται σε αυτό το σημείο, να αλλάξουμε τον τρόπο που ζούμε.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος