Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Δεν είναι ξένο στον χαρακτήρα μας


Εφόσον η μετάνοια είναι η διόρθωση σφαλμάτων, που αφορούν πράξεις και νοήματα, το πρώτο που επιβάλλεται είναι η απομάκρυνσή μας από τις αφορμές και τα αίτια που τα προκάλεσαν. 

Μετά πρέπει να ακολουθήσει η γενναία και σταθερή απόφαση -πράγμα που δεν είναι ξένο στο χαρακτήρα και τη θέλησή μας-, να μην επαναλάβουμε αυτά που προκάλεσαν την ενοχή. 

Μαζί με την απόφαση αυτήν πρέπει να συνδυάσουμε και τη συνεχή επίκληση της θείας βοήθειας και έτσι να επαναφέρουμε τη θεία Χάρη, που η αμαρτωλότητά μας λύπησε και έδιωξε.


Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός