Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Χωρίς κυκλογυρίσματα


Αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού. 

Αυτός όμως δεν πείθεται να μείνει μέσα στην ψυχή όπου υπάρχει μετεωρισμός σε οτιδήποτε. 

Σοφίσου να βρεις κάποιο τρόπο να βάλεις αφετηρία στο δρόμο σου το φόβο του Θεού· και σε λίγες ημέρες φτάνεις στην πύλη της βασιλείας χωρίς κυκλογυρίσματα του δρόμου.


Άγιος Ισαάκ ο Σύρος