Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Λειτουργεί αρμονικά


Ο δίκαιος λειτουργεί φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται να του πει ο Θεός να μη κλέβει, να μη λέει ψέματα, να μην αμαρτάνει. 

Διότι η φύση του πλέον λειτουργεί αρμονικά, και αυτή η ενάρετη ζωή είναι πλέον φύση γι’ αυτόν, και δεν χρειάζονται οι εντολές. 

Μένουν τρία πράγματα, η πίστη στον Θεό, η οποία πίστη δεν είναι φιλοσοφία, είναι θεωρία από το ρήμα θεωρώ-βλέπω, είναι όραση του Θεού, εμπειρία του Θεού. 

Μένει η ελπίς στην έλευση του Χριστού και στην είσοδο του ανθρώπου στην βασιλεία του Θεού, και μείζον πάντων η αγάπη, δηλαδή η ένωση, αυτή η ερωτική ένωση του ανθρώπου μετά του Θεού.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος