Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Για χάρη μας


Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός έγινε όμοιος με εμάς. Ας γίνουμε θεοί για χάρη του, επειδή και εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας. 

Έλαβε το χειρότερο, για να μας δώσει το καλλίτερο. Έγινε φτωχός, για να πλουτίσουμε εμείς από την πτωχεία του. 

Έλαβε δούλου μορφή, για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε για να υψωθούμε. Υπέμεινε τους πειρασμούς, για να νικήσουμε. 

Υπέμεινε την ατίμωση, για να μας δοξάσει. Πέθανε, για να μας σώσει και ανέβηκε, για να μας σύρει κοντά του από κάτω όπου βρισκόμασταν πεσμένοι και νεκρωμένοι από την αμαρτία.


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος