Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Δεν την αφήνει


Όπου υπάρχει φόβος, εκεί υπάρχει και τήρηση των εντολών.

Όπου πάλι υπάρχει τήρηση των εντολών, εκεί γίνεται και κάθαρση της σάρκας, του νέφους αυτού το οποίο εμποδίζει την ψυχή και δεν την αφήνει να δει καθαρά την θεϊκή ακτίνα. 

Και όπου υπάρχει κάθαρση, εκεί υπάρχει και θείος φωτισμός.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος