Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Ζωντανός νεκρός


Ο συνδυασμός της ψυχής και του σώματος, διατηρεί τη ζωή του σώματος. Ο συνδυασμός της ψυχής και του Θεού, διατηρεί τη ζωή της ψυχής. 

Για να ζήσει το σώμα, χρειάζεται η ψυχή και για να ζήσει η ψυχή, χρειάζεται τον Θεό.

Χωρίς Θεό, ο άνθρωπος είναι ζωντανός μεν στο σώμα, νεκρός δε κατά το πνεύμα, είναι ζωντανός νεκρός, άσχετα αν πίνει, τρώει και κινείται.


Δημήτριος Παναγόπουλος, ιεροκήρυκας