Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Τι δεν πρέπει να ζητάμε;


Εξέτασε τον εαυτό σου, ποιος είσαι. 

Γνώρισε τη φύση σου, ότι δηλαδή το μεν σώμα είναι θνητό, η δε ψυχή σου αθάνατη.

Μη ζητάς υπεροχή, αλλά να αναγνωρίζεις της ισότητας της φύσης και να αγαπάς, να είσαι ισότιμος προς εκείνους που φαίνονται ότι υστερούν κάπως απέναντί σου.


Μέγας Βασίλειος