Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

«Με έργα και Θεία Δύναμη»...


“Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος με τη θέληση του να καλλιεργήσει το χωράφι της καρδιάς του αλλά χρειάζονται και οι βροχές της χάριτος”

“Σε κάθε εκδήλωση της ζωής να έχεις την ταπείνωση του Κυρίου, την αγιότητα, την πραότητα Του, και το παράδειγμα Του σαν υπογραμμό”

“Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από που να πέσει, αφού βρίσκεται κάτω από άλλους;”

“Εξ αιτίας της απιστίας μας και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον Θεό, δεν μπορούμε ακόμη να επιτύχουμε την πνευματική θεραπεία και σωτηρία μας”

“Να θεωρείς τον εαυτό σου κατώτερο και χειρότερο από όλους, δίχως να επιδιώκεις τιμή ή επαίνο ή δόξα από τους ανθρώπους”

“Εάν κάποιος στηρίζεται μόνο στη δική του δικαιοσύνη, χωρίς να δέχεται την δικαιοσύνη του Θεού, αγωνίζεται μάταια και άδικα”

“Εκείνος που δεν έχει γίνει τέλειος, έχει ακόμα εσωτερικό πόλεμο. Για λίγο βρίσκει αναύπαση στην προσευχή, και σ’ άλλη ώρα βρίσκεται σε πόλεμο και θλίψη”

“Εδώ στον κόσμο ο γεωργός καλλιεργεί τη γη, χρειάζεται όμως και από τον ουρανό τις βροχές και τα νερά”

“Αυτός που μας βάζει σε πειρασμό μας πειράζει δίχως να ξέρει αν θα υπακούσει σ’ αυτόν ο άνθρωπος ή όχι”

“«Με έργα και θεία δύναμη», λέγει, «εγκαθίσταται η βασιλεία του Θεού στις ψυχές»”

“Βλέποντας ο Θεός ότι αυτά που κατορθώνεις εσύ με τη δύναμη τ’ αποδίδεις στο Θεό, και Αυτός με τη σειρά Του σου χαρίζει τα δικά Του, τα πνευματικά, τα θεία”


Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος