Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Σε κακολόγησε κάποιος; Εσύ αγάπησέ τον

"Γιατί τίποτε δεν υπάρχει πιο κόσμιο από την καλή συμπεριφορά, τίποτε πιο ευχάριστο και πιο γλυκό από την καλωσύνη, την πραότητα και την υπακοή. 

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ωφέλιμος. Και αυτοί που είναι τέτοιοι ούτε τη δουλεία ντρέπονται, ούτε τον φτωχό αποφεύγουν, ούτε τον άρρωστο και στενοχωρημένο, γιατί όλα τα εξουσιάζει η αρετή και όλα τα νικάει... 

Αυτά λοιπόν ας ασκούμε και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, και οι γυναίκες και οι άνδρες. Έτσι θα γίνουμε αγαπητοί και στους ανθρώπους και στο Θεό, και στους ανθρώπους όχι μόνο στους καλούς αλλά και στους κακούς, και προ πάντων σ' αυτούς, γιατί αυτοί τιμούν και σέβονται πιο πολύ. Γιατί όπως οι αρχόμενοι τρέμουν τους επιεικείς, έτσι και τους εναρέτους οι ακόλαστοι, γιατί γνωρίζουν τι έχουν χάσει".

"Σε κακολόγησε κάποιος; Εσύ αγάπησέ τον. Και πως είναι δυνατόν; Είναι δυνατό, και πάρα πολύ δυνατό, εάν θέλεις. Εάν τον αγαπήσεις όταν λέγει καλά λόγια για σένα, δεν υπάρχει πια χάρη σε σένα, γιατί αυτό το έκαμες όχι για τον Κύριο, αλλά για την καλή σου φήμη.

Σε έβλαψε κάποιος; Ευεργέτησέ τον. Αν ωφελήσεις κάποιον που σε ωφέλησε, δεν έχεις κάμει τίποτε σπουδαίο. Αδικήθηκες και ζημιώθηκεες σε πολύ μεγάλο βαθμό, φρόντισε τα αντίθετα να ανταποδώσεις. Ναι, σας παρακαλώ, έτσι να διευθετούμε τα όσα έχουν σχέση με μας.

Ας παύσουμε να αδικούμε και να μισούμε τους εχθρούς. Αυτός προτρέπει να αγαπούμε τους έχθρούς, εμείς όμως καταδιώκουμε και αυτόν που τους αγαπάει. Μη γένοιτο, λέγει. Τα λόγια αυτά όλοι τα λέμε, με τα έργα όμως δεν το κάμνουμε όλοι. Τόσος είναι ο σκοτισμός της αμαρτίας, ώστε μ' αυτά που δεν μπορούμε να υποφέρουμε με λόγια, αυτά τα υποφέρουμε στην πράξη".


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος