Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Όταν πρόκειται να βγεις έξω από το σπίτι σου


Όταν πρόκειται να βγεις έξω από το σπίτι σου πες πρώτα αυτά τα λόγια :

Σε αποτάσσομαι Σατανά, εσένα και την λογική σου και την λατρεία σου και συντάσσομαι με εσένα Χριστέ. 

Ποτέ να μην εξέλθεις χωρίς να ειπείς αυτά τα λόγια. Αυτό για σένα είναι βακτηρία, αυτό είναι όπλο, αυτό είναι πύργος άμαχος.

Με αυτά τα λόγια τον Τίμιο Σταυρό διατύπωσε στο μέτωπο σου. Έτσι όχι μόνον ο άνθρωπος δεν θα ημπορέσει να σε βλάψει, αλλά ούτε ο διάβολος, βλέποντας σε οπλισμένο με αυτό το όπλο.


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου