Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε


(Ζωντανά ηχογραφημένο στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης)

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, 
Χριστὸν ἐνεδύσασθε, Ἀλληλούϊα