Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

Εἰρηνικά, Ἀντίφωνα Α΄ & Β΄


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
σήμερα, Κυριακή προ Φώτων, 4 Ιανουαρίου 2015)