Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
χθες 1 Ιανουαρίου 2015, ανήμερα της εορτής του Αγίου Βασιλείου)


Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ· 
πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου. 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις· 
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.