Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015

Νάματα Ἰορδάνεια (Δοξαστικό Θεοφανείων)


(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
σήμερα 6 Ιανουαρίου 2015, ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων)


Δόξα Πατρί… Ἦχος πλ. β’ Ἀνατολίου

Νάματα Ἰορδάνεια περιεβάλου Σωτήρ, ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, καὶ ἔκλινας κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ ὁ τὸν οὐρανὸν μετρήσας σπιθαμῇ, ἵνα ἐπιστρέψῃς κόσμον ἐκ πλάνης, καὶ σώσῃς τὰς ψυχὰς ἡμῶν.