Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015

Το ψυχικό μας συμφέρον είναι ...


Κατά τον καιρόν της παιδείας Κυρίου δεν συμφέρει να αγανακτούμε, αλλά το ψυχικό μας συμφέρον είναι η τέλεια υπακοή μας στον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας Ιησού Χριστό, ο Οποίος στον καιρό των ποικίλων θλιβερών εγχειρίζει του καθενός την αφανή ψυχική πληγή με τον άγιο σκοπό, να του χαρίσει την υγεία, δηλαδή την καρδιακή κάθαρσι από τα άτιμα πάθη.


Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης