Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Επίσκεψη στον γέροντα (διδακτική ιστορία)


Νέος: Γέροντα πολλές φορές θέλω να νιώσω την χαρά που δίνει ο Θεός και πιάνω τον εαυτό μου να πηγαίνω στην εκκλησία σκεπτόμενος: «Άραγε τι θα μου δώσει σήμερα ο Θεός;» Αυτό είναι καλό γέροντα;;; 

Γέρων: Άκου να δεις παιδί μου. Είναι αλήθεια πολλές φορές ο Θεός μας χαρίζει την πνευματική χαρά, αυτό το αίσθημα αγαλλιάσεως, ειρήνης και Θείας ηδονής. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Ούτε και είναι απαραίτητο ότι αν θα κάνουμε κάποιο αγώνα… τόσες προσευχές, τόσες μετάνοιες, τόσες νηστείες ή αγαθοεργίες κλπ θα πρέπει ανάλογα ο Θεός να μας ανταμείψει και να μας δώσει την Χάρη που αναλογεί στις προσπάθειές μας. Όχι, αυτό δεν συμβαίνει παιδί μου! 

Η σχέση μας μαζί Του δεν πρέπει να είναι σχέση «δούνε και λαβείν»... Σου έδωσα τόσα Θεέ μου, άρα περιμένω άλλα τόσα. Αυτή η ορθολογιστική αντιμετώπιση της πνευματικής ζωής είναι προβληματική αλλά και κατά κάποιο τρόπο συνηθισμένη σε κάποιους ανθρώπους που ίσως να είναι «καινούριοι» στα πνευματικά. Έχει σαν αυτοσκοπό την βίωση των Θείων ηδονών και όχι απαραίτητα την αγάπη του Χριστού, που είναι ο σκοπός στην πνευματική ζωή. 

Νέος: Και πώς πρέπει δηλαδή να είναι η σχέση μας με τον Χριστό γέροντα; 

Γέρων: Η σχέση μας με τον Θεό παιδί μου, οφείλει να είναι σχέση ερωτική, όπως έλεγε ο Αγ. Πορφύριος! Σχέση θυσίας και αυταπάρνησης, απαλλαγμένη από κρυφές επιδιώξεις. 

Σχέση ολοκληρωτικού δοσίματος και όχι χλιαρότητας και μετριότητας. Όπως δηλαδή δύο πραγματικά ερωτευμένοι κάνουν τα πάντα ο ένας για τον άλλο χωρίς να σκέπτονται τι θα αποκομίσουν από την αγάπη τους. Έτσι και εμείς ας προσπαθήσουμε να μην περιμένουμε τίποτε -όσο αυτό είναι εφικτό-. 

Να λέμε στον εαυτό μας: «Εγώ θα κάνω ότι μπορώ για να Του δείξω την αγάπη μου και ο Πανάγαθος Θεός θα πράξει ότι είναι το καλύτερο για την ψυχή μου». Αυτό είναι το σωστό! Η τελεία αυταπάρνηση και ελπίδα στο μέγα έλεός Του. 

Με άλλα λόγια είναι σαν να κάνουμε πράξη το «γενηθήτω το θέλημά Σου». Σαν να λέμε δηλαδή: «Εγώ θα κάνω ότι μπορώ με την Χάρη Σου, και εσύ κάνε ότι θέλεις και αν θέλεις Θεέ μου». Έτσι να σκέπτεσαι παιδί μου για να αγαπήσεις τον Θεό. 

Αυτό εννοούσε και ο Αγ. Παΐσιος όταν έλεγε «Να έχετε πνευματική αρχοντιά!». Έτσι θα χτίζεις την πνευματική σου ζωή πάνω σε στέρεα θεμέλια παιδί μου. Αυτά άκουσε ο νέος και έφυγε ωφελημένος…