Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Διδάσκουν και σκληραγωγούν


Οι πειρασμοί μας διδάσκουν την πείρα του πνευματικού πολέμου, μας σκληραγωγούν στη ζωή, μας βοηθούν να προοδεύσουμε πνευματικά. 

Επίσης μας ταπεινώνουν, μας δείχνουν την αδυναμία μας και την ανικανότητά μας, όταν είμαστε μόνοι χωρίς τη θεία βοήθεια. 

Ακόμη ενισχύουν την υπομονή, την προσευχή, τα δάκρυα, την ταπείνωση και την πίστη μας.


Γέροντας Κλεόπας Ηλίε