Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Αγώνας και θυσία

20160304-2

Ο Θεός από μας θέλει καρδίαν καθαράν. Να προσέχουμε μόνο τον Θεό. Ο Θεός δεν θέλει μέσα στην καρδιά μας συντροφιές, θέλει μόνον Αυτός να βασιλεύει.


Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης