Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

Οι άνθρωποι θα γίνουν πιο πονηροί από μας τους δαίμονες


-Φύγε ἀπό ‘δῶ, πονηρέ καί ἀκάθαρτε! τοῦ λέει ὁ ὅσιος (Ἀνδρέας στόν δαίμονα).

-Πιό πονηρός καί πιό δολερός ἀπό σένα δέν ὑπάρχει ἄλλος σ’ αὐτή τήν πόλη, ἀποκρίθηκε ὁ δαίμονας. Κι ἄν θέλεις νά σοῦ πῶ τήν ἀλήθεια, θά ἔρθει καιρός πού θά χάσω τήν τέχνη μου, γιατί οἱ ἄνθρωποι θά γίνουν πιό πονηροί ἀπό μᾶς τούς δαίμονες. 

Τότε τά μικρά παιδιά θά εἶναι πολύ πιό πονηρά ἄπ’ ὅσο εἶναι σήμερα οἱ μεγάλοι. Ἔτσι, θά πάψουμε πιά νά πολεμᾶμε τούς ἀνθρώπους, μιᾶς καί ἀπό μόνοι τους θά γνωρίζουν τήν πονηρία.

-Καί ποῦ τό ξέρεις; ρώτησε ὁ ὅσιος.

-Ὁ πατέρας μας, πού κάθεται στόν ἅδη, ἔχει μεγάλη πείρα. Πολλά ξέρει καί πολλά προβλέπει. Ἔτσι διδάσκει κι ἐμᾶς. Ἡ δικιά μας φύση, βλέπεις, δέν ξέρει τίποτα.


«Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός», Ἱερά Μονή Παρακλήτου