Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

Κυριακή Γ’ των Νηστειών: Είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε τον σταυρό μας;

Κυριακή Γ’ των Νηστειών και βρισκόμαστε στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σήμερα, η Εκκλησία προβάλλει σε όλους μας τον Τίμιο Σταυρό, το «Ξύλο της Ζωής» προς ενίσχυση και όπλο για τον αγώνα μας· τον αγώνα που κάνουμε αυτή την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής για να φτάσουμε στην Μεγάλη Εβδομάδα και στην Ανάσταση του Χριστού.

Στο σημερινό Ευαγγέλιο, ο Χριστός απευθύνεται στον καθένα μας, με τα εξής λόγια: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, λέει ο Χριστός, να απαρνηθεί τον εαυτό του και να σηκώσει τον σταυρό του.

Αρχικά, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, τι να απαρνηθούμε;

Το εγώ μας και το δικό μας θέλημα. Το θέλημά μας είναι αυτό το οποίο μάς οδηγεί στην καταστροφή μας και στην αμαρτία.

Να αρνηθούμε την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους τους ανθρώπους. Όχι ταπεινολογίες, αλλά να το πιστεύουμε πραγματικά ότι είμαστε οι χειρότεροι από όλους.

«ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ», ποιος είναι ο δικός μας σταυρός; Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Κάθε άνθρωπος επί της γης έχει το δικό του πρόβλημα. Άλλος οικονομικό, άλλος εργασιακό, άλλος οικογενειακό. Αν νομίζουμε ότι μόνο εμείς έχουμε θλίψεις και προβλήματα, πλανιόμαστε. Αυτό τον σταυρό, χρειάζεται να σηκώσουμε όχι καταναγκαστικά και με τη βία· αλλά με χαρά και ελπίδα ότι διά του σταυρού θα οδηγηθούμε στη σωτηρία, στον Παράδεισο.

Τελευταίο είναι να Τον ακολουθήσουμε. Να Τον ακολουθήσουμε στη νίκη Του επί του θανάτου και να κερδίσουμε την αιώνια ζωή.

Συνεχίζοντας τη διδασκαλία ο Χριστός, λέει: «ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;», («Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του;»)

Πόσο αξίζει η ψυχή κάθε ανθρώπου; Δεν αξίζει με όλα τα αγαθά του κόσμου και με όλες τις απολαύσεις της ζωής.

Τα ερωτήματα που μας θέτει ο Χριστός σήμερα είναι, θέλουμε να Τον ακολουθήσουμε; Θέλουμε να σηκώσουμε τον σταυρό μας; Θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας;

Κάποιοι λένε: «εγώ είμαι χριστιανός αλλά δεν θέλω να σηκώσω το σταυρό μου. Θέλω να περάσω καλά σε αυτή τη ζωή αλλά και να πάω στον Παράδεισο».

Αυτό, όμως, δεν γίνεται. Ή θα χάσουμε τη ψυχή μας για τον Χριστό ή θα κερδίσουμε τον κόσμο, χάνοντας το Χριστό.

Χριστιανός χωρίς σταυρό δεν γίνεται.

Χριστιανός χωρίς θλίψεις και προβλήματα δεν γίνεται.

Χριστιανός και σταυρός είναι ένα.

Χρειάζεται να σταυρώσουμε τα πάθη μας και τη ζωή μας για χάρη του Χριστού.

Η πιο σημαντική λεπτομέρεια· να σηκώσουμε εμείς τον σταυρό και όχι να τον δώσουμε στους άλλους. Να μην σταυρώσουμε τους άλλους, αλλά τον εαυτό μας.

Ας έχουμε για πρότυπο τον Χριστό. Εκείνος για την αγάπη στους ανθρώπους, έφτασε μέχρι το σταυρό. Η αγάπη Του έφτασε μέχρι τον σταυρό. Εμείς για την αγάπη στους άλλους ανθρώπους, φτάνει μέχρι το σταυρό; Θυσιαζόμαστε για τους άλλους ανθρώπους;

Σε μία κοινωνία που όλοι μιλάνε για αγάπη στον άλλον άνθρωπο, είναι μία αγάπη εγωκεντρική και όχι θυσιαστική. Μία αγάπη που εξυπηρετεί ορισμένα συμφέροντα και όχι μία πραγματική αγάπη.

Πρέπει να μάθουμε την θυσιαστική αγάπη, όπως μας την δίδαξε ο Χριστός. Να μπορούμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους. Να μην μας ενδιαφέρει τι πήραμε, αλλά τι δώσαμε. Δίνω γιατί αγαπάω τον συνάνθρωπό μου.

Ας ξεκινήσουμε να σηκώσουμε τον σταυρό μας για να ακολουθήσουμε το Χριστό. Θα είναι ένας δύσκολος δρόμος γεμάτος εμπόδια και κούραση· αλλά ο Χριστός θα βλέπει τον αγώνα που κάνουμε και θα μας ευλογεί και θα μας ενδυναμώνει.

Και να μην ξεχνάμε· κάθε σταυρός έχει νίκη.

Κάθε Γολγοθάς κρύβει και μία Ανάσταση!


Σωτήριος Θεολόγου
Φοιτητής Α.Ε.Α.Α.