Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Υπομονή και θα έλθη η ευλογημένη ώρα

Αποτέλεσμα εικόνας για Ὁ δρόμος τώρα ἀρχίζει

"Ο δρόμος της σωτηρίας μας είναι σπαρμένος με αγκάθια και πονάμε και ματώνουμε· αλλά υπομονή και θα έλθη η ευλογημένη ώρα, που οι πόνοι και τα αίματα θα γράψουν τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής! 

Τότε θα ευλογούμε τον Θεό, που με την άπειρη σοφία Του βρήκε τον πόνο και τις θλίψεις ως μέσα μεγάλης σωτηρίας".


Γέροντας Εφραίμ