Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ἡ ἐπίσκεψις ἡμῶν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον


Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἀντιπροσωπεία τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παντανάσσης Κατερίνης, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος, ἀποτελουμένη ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον και Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναού κ. Πέτρον Ζώην και τῶν Ἐντιμολ. κ.κ. Μιχαήλ Τσίκρα καί Ἄρη Τσιουπλῆ, ἐπεσκέφθη τόν Προκαθήμενον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ.κ. Βαρθολομαῖον, τήν Ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου, 15ης Ἰουλίου τοῦ σ.ἔ. 2017, μετά τον Μ. Ἑσπερινόν εἰς τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησεν ὁ Παναγιώτατος, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ἡ ὁποῖαν ἔλαβε χώραν εἰς τό ἰδιαίτερον γραφεῖον τοῦ Παναγιωτάτου, ἐπήραμεν τήν εὐλογίαν Του και Τόν εὐχαριστήσαμεν ἐγκαρδίως διά τήν τιμητικήν ἐπιστολήν τήν ὁποῖαν ἀπέστειλεν πρός ἡμᾶς, ὡς πρόλογον, εἰς τήν ἔκδοσιν του Ἐπετειακοῦ Λευκώματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παντανάσσης, ἐπ’ εὐκαιρίας τῆς συμπληρώσεως ἑξήντα ἐτῶν ἀπό τῆς Θεμελιώσεως καί πενήντα ἐτῶν ἀπό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

Εἰς τό τέλος τῆς συζητήσεώς μας, ἐπεδώσαμεν εἰς τόν Παναγιότατον, τεύχη τοῦ Ἐπετειακού Λευκώματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παντανάσσης, ἀντίγραφα Εἰκόνων, τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας τοῦ Φωτίου Κόντογλου, ἡ πρωτότυπη τῆς οποίας βρίσκεται ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παντανάσσης καί τῆς Παναγίας τοῦ Ἄξιον Ἐστί ἡ ὁποῖα κοσμεῖ τόν Νάρθηκα τοῦ Ἱ. Ναοῦ.


Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη ἧτο μεγάλη εὐλογία καί τιμή ἰδιαίτερη, ὄχι μόνον δι᾿ ἡμᾶς προσωπικά, ἀλλὰ καί διά ὅλην τήν Ἐνορίαν μας.

Ἐκ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς