Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Βρίσκει τον εαυτό του


Διαμέσου της ορθοδόξου ησυχαστικής παραδόσεως, ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του και αποκτά βιωματική προσωπική σχέση με τον Θεό. 

Δεν υπάρχει σωτηρία για το ανθρώπινο πρόσωπο έξω από την κοινωνία με το υπέρτατο Πρόσωπο, τον Χριστό. 

Έξω από αυτή την κοινωνία ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την δύναμη, ώστε να ενισχυθεί πνευματικά και να παραμείνει αιώνια ως πρόσωπο, χωρίς να περιορίζεται μόνο στην επίγεια αυτήν ζωή.


Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός