Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Τα κορίτσια του Κατηχητικού του Ιερού Ναού Παντανάσσης με τις Κατηχήτριες, κυρίες Δημόκα-Μπίνου και Δημάκη-Φυδάνογλου