Παρασκευή 19 Απριλίου 2019

Πρόγραμμα Λειτουργικῆς Ζωῆς τῆς Μεγάλης καί τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους