Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Την προσφέρει ως δωρεά


Ο άνθρωπος είναι δυνάμει πρόσωπο. Η ολοκλήρωσή του ως προσώπου, που αποτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του, πραγματοποιείται με την ανύψωσή του στο άκτιστο αρχέτυπο. 

Την ανύψωση αυτήν του ανθρώπου προσφέρει ως δωρεά με την ενανθρώπησή Του ο Θεός Λόγος. 

Στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται ο αυθεντικός άνθρωπος.


Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός