Παρασκευή 17 Μαΐου 2024

Ύμνος στους Αρχαγγέλους (Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Αποτέλεσμα εικόνας για Архангелы

Άγγελοι απαστράπτοντες, οβρυζότεροι χρυσού, επτά αρχάγγελοι, οι ανώτατες τάξεις των Ασωμάτων:

Μιχαήλ, η ρομφαία κατά των εχθρών- αποδίδει τη δίκαιη αντίδοση στους Θεομάχους.

Γαβριήλ, ο αγγελιαφόρος της ενανθρωπήσεως του Θεού- ο θαυμαστός διαμεσολαβητής της σωτηρίας των ανθρώπων.

Ραφαήλ, πυρφόρος σαν άλλος ήλιος, καθυπουργεί την Αγία Τριάδα-είναι ο ταχύς θεραπευτής μυρίων Ανθρωπίνων δεινών.

Ουριήλ, ακτινοβόλο φως τού Θεού, φωταγωγεί ευτόνως τις ανθρώπινες ψυχές.

Σαλαθιήλ, ο διαβιβαστής των προσευχών- τις οδηγεί στον Θρόνο τού Θεού.

Ιεγουδιήλ, ο μεγαλύνων τον Παντοδύναμο, προτρέπει σε δοξολογία τούς πιστούς.

Βαραχιήλ, ο διανέμων στους ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανάγκες ενός εκάστου, τις ευλογίες του Θεού!


Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ