Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Σταματά το λογικό τους

20160501-2

Οι ισχυρογνώμονες, οι φιλόνικοι, οι φιλέριδες, είναι μάταιοι και κενοί. Αγωνίζονται με τους άλλους μέχρι εξάντλησης, και ενώ μπορεί να κατακουραστούν, δεν ενδίδουν. 

Δεν υπολογίζουν τον εαυτό τους και παραφέρονται σαν να καταλαμβάνονται από μανία. 

Σ’ αυτούς σημασία δεν έχει η αλήθεια, αλλά η υπεροχή της γνώμης του άλλου κάνει να σταματά το λογικό τους, επιδιώκοντας με τις κραυγές τη νίκη.


Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως