Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

Με ένα ξεχωριστό τρόπο


Οι Άγιοι είναι εκείνα τα πρόσωπα, που με τον προσωπικό τους αγώνα πέτυχαν το βραβείο του αγιασμού και έχουν καταστεί κατά Χάριν υιοί του Θεού. 

Έχουν αποκτήσει όλες τις αρετές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος με ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο, που αρμόζει στο πρόσωπό τους. 

Ενώ έχει εξαγιαστεί όλη η φύση τους, έχουν κοινό το Πνεύμα το Άγιο, δεν ομοιάζουν ως προς τα υποστατικά τους ιδιώματα.


Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός