Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Να σκύβουμε το κεφάλι

20160930-2

Πρέπει να μάθουμε να σκύβουμε το κεφάλι μπροστά σο θέλημα του Θεού και να μην επιμένουμε στο δικό μας θέλημα. 

Η υπακοή στο θέλημα του Θεού επιτυγχάνεται με την υπακοή μας στους πνευματικούς μας, στους γονείς μας, τους δασκάλους μας, τους προϊσταμένους μας στην εργασία. 

Αν έχουμε υπακοή θα καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που απαιτείται από μας.


Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα