Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Στην προηγούμενη θέση του

20160929-1

Κατά την πνευματική κρίση των Πατέρων μας ολόκληρη η ανθρώπινη δραστηριότητα πηγάζει από το νου. Εκεί συλλαμβάνεται με εικόνα κάθε νόημα για να καταλήξει σταδιακά στην πρακτική του εφαρμογή. 

Τη λανθασμένη χρήση των νοημάτων ακολουθεί η παράχρηση ή κατάχρηση των πραγμάτων. 

Μετάνοια στην κυριολεξία της σημαίνει επιστροφή του νου στην προηγούμενη θέση του, όπου ευρίσκεται και η ορθή τάξη των πραγμάτων. 

Στη δική μας όμως γενεά, η μετάνοια εκλαμβάνεται περισσότερο ως συγγνώμη από τον Θεό για τα σφάλματά μας.


Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός