Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο!


Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη Του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής, και στη βασιλεία των ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα ευφραινόμαστε μαζί Του. 

Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο! 

Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία.


Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης