Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

«Χαῖρε, προστασία, καί βοηθέ καί σωτηρία, τῶν εἰς σέ προστρεχόντων ἐκ πίστεως»


«Ἀληθῆ Θεοτόκον, ὁμολογῶ Δέσποινα», ψάλλουμε κατά τον Μέγα Παρακλητικό Κανόνα προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου τις πρώτες ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Ο καθένας από εμάς έχει μία ιδιαίτερη σχέση με την Παναγία.

Όλοι μας έχουμε επικαλεστεί, έστω και μία φορά, το όνομά Της όταν αντιμετωπίζαμε κάποια δυσκολία ή είχαμε ένα πρόβλημα.

«Καὶ ποῦ λοιπόν, ἄλλην εὑρήσω ἀντίληψιν; ποῦ προσφύγω; ποῦ δὲ καὶ σωθήσομαι;» είναι για εμάς η Παναγία.

Ο καθένας από εμάς έχει τη δική του εμπειρία, ή πιο σωστά τη δική του σχέση, με την Παναγία. Όλοι έχουμε προστρέξει σε κάποια εικόνα Της για να Την παρακαλέσουμε για κάτι. Και είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι μάς ακούει πάντα.

Γιατί είναι η Μάνα μας.

Είναι Αυτή που μεταφέρει τις προσευχές μας στον Θρόνο του Θεού.
Αξίζουμε, όμως, τέτοια μεγάλη τιμή από την Παναγία;

Φυσικά και όχι. Για αυτό λέμε: «Δέξαι παρακλήσεις ἀναξίων σῶν ἱκετῶν»· δεν είμαστε άξιοι ούτε καν να βλέπουμε την εικόνα Της, με τόσες αμαρτίες αλλά και τόσα πάθη.

Για εμάς, είναι Εκείνο το Πρόσωπο που θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Στα εύκολα και στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα, θα είναι δίπλα μας.

Θα μας λέει: Είμαι δίπλα σου. Προσπάθησε. Συνέχισε. Θα σε βοηθήσω εγώ.

Και εμείς, ως άνθρωποι, Την τιμάμε από άκρη σε άκρη της Ελλάδας.
Στην Τήνο, στο Βέρμιο, στην Πάρο, στην Άνδρο, σε κάθε άκρη της χώρας τιμάμε την Παναγία. Την Παναγιά μας.

Αυτή που θα είναι βοηθός και προστάτης μας στα δύσκολα.

Σε Αυτή που θα κλίνουμε το γόνυ μπροστά Της και θα μας ακούει σαν Μάνα.

Ας προστρέξουμε και φέτος, όπου και αν είμαστε, για Χάρη Της.
Να ανάψουμε ένα κερί και να της πούμε ένα «Ευχαριστώ», για όλα αυτά που μας δίνει και για αυτά που θα μας δώσει· δυσκολίες και χαρές.

Να Της πούμε ένα «Συγγνώμη», που την στεναχωρήσαμε με τη στάση μας και με τη συμπεριφορά μας.

Μας περιμένει να πάμε κοντά Της.

Να γιορτάσουμε μαζί Της και αυτό το Δεκαπενταύγουστο.

Ας μην χάσουμε την ευκαιρία.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω,
πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν,
μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις,
ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων,
παρακαλῶ σε, Παρθένε,
βοήθησόν μοι ἐν τάχει


Σωτήριος Θεολόγου
Φοιτητής Α.Ε.Α.Θ.