Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Βάπτισμα του Χριστού και αναγέννηση του κόσμου

Βρισκόμαστε προς το τέλος του Αγίου Δωδεκαημέρου, αφού έχουμε εορτάσει, ήδη, την Δεσποτική εορτή των Χριστουγέννων και της Περιτομής του Κυρίου.

Σήμερα, εορτάζουμε μία άλλη μεγάλη Δεσποτική εορτή· αυτή των Θεοφανίων, της Θείας Επιφανείας του Κυρίου.

Όλοι γνωρίζουμε την ιστορική διήγηση από τα ευαγγέλια περί τη μεγάλη αυτή εορτή.

Το Θεοτοκίον του Δοξαστικού, μάς περιγράφει την μεγάλη εορτή μέσα σε λίγες γραμμές: «Σήμερον ὁ Χριστός, ἐν Ἰορδάνῃ ἦλθε βαπτισθῆναι. Σήμερον Ἰωάννης ἅπτεται, κορυφῆς τοῦ Δεσπότου. Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐξέστησαν, τὸ παράδοξον ὁρῶσαι μυστήριον. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἰδὼν ἀνεστρέφετο. Ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες βοῶμεν· Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι, καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον».

Σήμερα, όλος ο κόσμος αναδημιουργείται και γίνεται συμμέτοχος της αγιότητας του Θεού. Σήμερα γίνεται αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος· του Πατέρα με τη φωνή, του Υιού ως προσώπου και του Αγ. Πνεύματος με τη μορφή περιστεράς.

Ο Χριστός δέχεται να ταπεινωθεί για όλους τους ανθρώπους, αφού βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό από τον Ιωάννη Βαπτιστή γυμνός. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ για εμάς, που βαπτίζεται γυμνός. Είχε ανάγκη βαπτισμού; Φυσικά και όχι. Αλλά με την κίνησή του αυτή, προσπαθεί να αναγεννήσει κάθε άνθρωπο, ενδύοντας το νέο ένδυμα της αφθαρσίας και της αθανασίας.

Σήμερα, ο Χριστός μάς κάνει ένα μεγάλο δώρο. Μάς κάνει παιδιά Του, διά μέσου του βαπτίσματος.

Μας δείχνει τον τρόπο για να βαπτιστούμε και εμείς.

Με θάρρος, χωρίς υπερηφάνεια (χωρίς ρούχα), να μπούμε στην κολυμπήθρα για να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της θεότητάς Του.

Ας γίνει, αυτή η Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων, ευκαιρία να απεκδύσουμε τον παλαιό μας άνθρωπο και να ενδυθούμε το νέο.

Για εμάς, ο Χριστός, σήμερα, βαπτίζεται στον Ιορδάνη ποταμό. Εμείς, άραγε, τι δώρο να Του κάνουμε;

Δεν θέλει ούτε δώρα, ούτε πολυτέλειες.

Να δει στον καθένα από εμάς, αυτή την αλλαγή που ο ίδιος ξεκίνησε.

Δεν θα πω περισσότερα· Ας αφήσουμε την σημερινή υμνολογία να μας πει, όλα όσα δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις!

Χρόνια πολλά!


Σωτήριος Θεολόγου
Φοιτητής Α.Ε.Α.Α.