Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

'' Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού... ''


«Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 
και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία 
του Αγίου Πνεύματος, είη μετά πάντων υμών» 

Η παρουσία μας στο ναό δηλώνει τη συμμετοχή μας ακόμη στη στρατευόμενη Εκκλησία. Ο ιερέας ευλογώντας μας χαρίζει ουράνιες ευλογίες.

Η αγία Τριάδα, η ομοούσιος και ζωαρχική, κατέρχεται. Η Χάρις του Κυρίου Ιησού, και η αγάπη του Θεού και Πατέρα μας και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μας προσφέρονται πλούσια.

Ο κάθε χριστιανός, ανάλογα με τη δεκτικότητά του, βιώνει το μυστήριο της παρουσίας του Τριαδικού Θεού στο χρόνο της Λειτουργίας στο χώρο του ιερού ναού.

Η λογικοποίηση του μυστήριου το βεβηλώνει και η συναισθηματοποίησή του το εκφυλίζει. Δεν χρειάζεται η ανάλυσή του. Δεν ωφελεί η εξήγησή του.

Τι να πεις για τη ζωή όταν τη ζεις; Το μυστήριο μας δίδεται για να το ζήσουμε.

Η Χάρις, η αγάπη, η κοινωνία, του Υιού και του Πατρός, και του Αγίου Πνεύματος. 

Ο Θεός παρών ανάμεσα στα παιδιά Του. Ευλογία ουράνια, ανείπωτη και μέγιστη. 


Από το βιβλίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδος – Μετόχι Ι. Μονής